VOD Zdislavice

Kontakty

Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice

257 64 Zdislavice 36, okres Benešov u Prahy

 IČ: 47048573 DIČ: CZ47048573

GECB Vlašim, č.účtu: 754307674/0600

Zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle Dr, vložce 1120

 

Funkce Telefon E-mail
předseda představenstva 317 851 342 vodzdislavice@vodzdislavice.cz
centrála / sekretariát 317 851 340 (+ fax) vodzdislavice@vodzdislavice.cz
ekonom@vodzdislavice.cz
mzdy@vodzdislavice.cz
pozemky@vodzdislavice.cz
hlavní agronom 724 114 681  agronom@vodzdislavice.cz
technik RV 724 114 677
ekonomka RV 317 851 368(+ fax)
hlavní zootechnik 724 114 682   zootechnik@vodzdislavice.cz
 zootechnici 724 114 672

724 114 673

602 708 301

725 909 803

 
ekonomka ŽV 317 851 367 (+ fax)   ekonomzv@vodzdislavice.cz
hlavní mechanizátor 724 114 671   mechanizator@vodzdislavice.cz
ekonomka TS 317 851 323 (+ fax)   ekonomts@vodzdislavice.cz
vedoucí dílen 724 312 799
nákupčí 724 114 678   sklad@vodzdislavice.cz
sklad dílna 607 037 211
stavbyvedoucí 721 848 604